Plan of Attack

[Translated from the Dutch by Suzanne van Leendert, Robert Bensen, Marjolijn Bijlefeld, Julene Waffle.]

How many bees are there in a day?
—Pablo Neruda

Begin by looking. See the two large eyes on
either side of her head, three ocelli eyes on top.
Realize that the world revolves around her. Wonder
what distance she has travelled and observe her chest.
Not everything with armor can defend itself. Notice
how the space between you and her evaporates. Examine
the delicate wings. They are reminiscent of lace curtains
from times long gone. Behold the life she holds
in her hind legs. Begin by looking.


Aanvalsplan

Hoeveel bijen telt de dag?
—Pablo Neruda

Begin met kijken. Zie twee grote ogen
aan weerszijden van haar kop, drie puntogen erbovenop.
Realiseer je dat de wereld om haar draait. Vraag je af
welke afstand zij heeft afgelegd en observeer haar borst.
Niet alles met een pantser kan zich verweren. Merk op
hoe de kloof tussen jou en haar steeds kleiner wordt. Bekijk
de delicate vleugels. Ze doen denken aan gehaakte vitrage
uit voorbije tijden. Zie hoe zij het leven vasthoudt
in haar achterpoten. Begin met kijken.


Photo by Hebert Santos from Pexels

Search

Follow us